MM Training Academy cover photo
MM Training Academy

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส

MM Training Academy

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันที่ปรึกษาและให้บริการงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร ทางด้าน soft skills, ทักษะผู้นำ, ทักษะหัวหน้า, การบริหารทีม, การนำเสนอ, การขาย ฯลฯ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

48 รีวิว

5 คอร์ส