วรพงศ์ นิจจรัลกุล cover photo
วรพงศ์ นิจจรัลกุล

4.5 คะแนนเฉลี่ย

78 รีวิว

9 คอร์ส

วรพงศ์ นิจจรัลกุล
นักพัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย WordPress ระบบร้านค้าออนไลน์ และระบบคอร์สออนไลน์

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาและนักพัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย Wordpress ระบบร้านค้าออนไลน์ และระบบคอร์สออนไลน์
  - นักการตลาดออนไลน์ เช่น SEO, Adword, Youtube
  - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Themevilles.com
  - ผู้เขียนหนังสือ "เรียนรู้พื้นฐานกับเวิร์ดเพรสเบสิค (Wordpress Basics)"
  - ผู้เขียนหนังสือ "เริ่มต้นสร้างธีมเวิร์ดเพรส (Wordpress Themes)"
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

78 รีวิว

9 คอร์ส