เรียนเยอรมันกับนพพล cover photo
เรียนเยอรมันกับนพพล
เรียนเยอรมันกับนพพล
สอนแง่มุมต่างๆ ของประเทศเยอรมัน ทั้งในแง่ ภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิต

  สําหรับทุกคนที่ติดตามเพจ สามารถได้รับความรู้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในแง่ของภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิตของคนเยอรมัน และยิ่งไปกว่านั้น สําหรับคนที่ตั้งใจ
  เดินทางไปศึกษาต่อ หรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน การได้อ่านหนังสือ คู่มือเรียนเยอรมันด้วยตัวเอง จะยังประโยชน์ในเรื่องของความเข้าใจในการใช้ภาษาเยอรมันเพิ่มมากขึ้น

  และสําหรับคนที่ต้องการการเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผมก็มีคอร์สเรียนให้สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายและคุ้มค่าอยู่เสมอ และในอนาคตเมื่อเวลาอํานวย เราอาจะได้เจอกันตัวเป็นๆได้บ่อยครั้งขึ้น

  หวังเป็นนอย่างยิ่งว่า เพจเรียนเยอรมันกับนพพล จะสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้ติดตามทุกกลุ่ม

  ขอบคุณครับ


  ประวัติโดยย่อ
  - Facebeook Fanpage เรียนเยอรมันกับนพพล
  - สอนภาษาเยอรมันทุกระดับ ไม่ว่าจะเรียนเพื่อไปศึกษาต่อ หรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน หรือเรียนเพื่อสอบวัดระดับ
  - ให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในแง่ของภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิตของคนเยอรมัน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส