เรียนเยอรมันกับนพพล  cover photo
เรียนเยอรมันกับนพพล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,119 รีวิว

3 คอร์ส

เรียนเยอรมันกับนพพล
สอนแง่มุมต่างๆ ของประเทศเยอรมัน ทั้งในแง่ ภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิต
สําหรับทุกคนที่ติดตามเพจ สามารถได้รับความรู้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในแง่ของภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิตของคนเยอรมัน และยิ่งไปกว่านั้น สําหรับคนที่ตั้งใจ เดินทางไปศึกษาต่อ หรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน การได้อ่านหนังสือ คู่มือเรียนเยอรมันด้วยตัวเอง จะยังประโยชน์ในเรื่องของความเข้าใจในการใช้ภาษาเยอรมันเพิ่มมากขึ้น และสําหรับคนที่ต้องการการเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผมก็มีคอร์สเรียนให้สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายและคุ้มค่าอยู่เสมอ และในอนาคตเมื่อเวลาอํานวย เราอาจะได้เจอกันตัวเป็นๆได้บ่อยครั้งขึ้น หวังเป็นนอย่างยิ่งว่า เพจเรียนเยอรมันกับนพพล จะสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้ติดตามทุกกลุ่ม ขอบคุณครับ

    ประวัติโดยย่อ
    - Facebook Fanpage เรียนเยอรมันกับนพพล
    - สอนภาษาเยอรมันทุกระดับ ไม่ว่าจะเรียนเพื่อไปศึกษาต่อ หรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน หรือเรียนเพื่อสอบวัดระดับ
    - ให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในแง่ของภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิตของคนเยอรมัน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,119 รีวิว

3 คอร์ส