อุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล cover photo
อุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล

4.5 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส

อุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล
Certified Google Partner; วิทยากร Google Ignite และ Google Academy


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท Minted Images
  - ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท My Digital Partner
  - ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท Real Smart Solutions
  - ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ขององค์กรขนาดใหญ่
  - Certified Google Partner
  - Certified Google Adwords Strategist
  - Google Analytics Qualified Individual
  - วิทยากร โครงการ Google Ignite
  - วิทยากร โครงการ Google Partner Academy Trainer

4.5 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส