ดวงเพ็ชร์ อ่อนปาน cover photo
ดวงเพ็ชร์ อ่อนปาน

4.4 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

2 คอร์ส

ดวงเพ็ชร์ อ่อนปาน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Programming มีประสบการณ์เกือบ 20 ปี
Experience in term of technical and functional consultant in MS ERP Nav. I've experienced for implemented and setup configuration, coding, UAT, Supporting, Fixed Bug and Training in all of module such as Financial accounting, Sales, Purchasing, Service, Inventory. And I have experience in Power BI Desktop in get data from Data Source and create a relation between Fact and Dimension table including create a visualization report until public report to Power BI Service and design report in Power BI mobile also.

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์ด้าน Programming มาเกือบ 20 ปี
    - เป็นที่ปรึกษาเรื่องระบบ Microsoft Dynamic ERP NAV
    - มีประสบการณ์สอนเกี่ยวกับ Power BI
    - มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Power BI 

4.4 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

2 คอร์ส