ณษรา สุวศราภรณ์ cover photo
ณษรา สุวศราภรณ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

2 คอร์ส

ณษรา สุวศราภรณ์
วิทยากรและโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ICF
อ.ณษรา สุวศราภรณ์ เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF สหพันธ์โค้ชนานาชาติ ในระดับ Professional Certified Coach นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก The Coaching Institute ประเทศออสเตรเลีย ว่ามีความรู้ความสามารถขั้นสูง ในด้าน Life Coach และ ExecutiveCoaching มีโอกาสได้ช่วยคนมากมายให้ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้น

  ประวัติโดยย่อ
  - โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF)
  - วิทยากรด้านการขาย การตลาด การบริหารการจัดการ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำและภาครัฐ
  - วุฒิการศึกษาด้าน Life Coaching จาก The Coaching Institute Australia
  - วุฒิการศึกษาด้าน Human Resource Management จาก Sasin Graduate Institute of Business Administration
  - Master of Business Administration Thammasart University
  - Bachelor of Science in Pharmacy Chulalongkorn University

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

2 คอร์ส