ณษรา สุวศราภรณ์ cover photo
ณษรา สุวศราภรณ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

3 คอร์ส

ณษรา สุวศราภรณ์
วิทยากรและโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ICF
อ.ณษรา สุวศราภรณ์ เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF สหพันธ์โค้ชนานาชาติ ในระดับ Professional Certified Coach นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจาก The Coaching Institute ประเทศออสเตรเลีย ว่ามีความรู้ความสามารถขั้นสูง ในด้าน Life Coach และ ExecutiveCoaching มีโอกาสได้ช่วยคนมากมายให้ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้น

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาและออกแบบหลักสูตรการบริการและการขายให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
  - วิทยากรสอนหลักสูตรการบริการและการขายให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรมากกว่า 20 ปี
  - ได้รับรางวัล Golden Award จาก Toastmasters International (องค์กรพัฒนาด้านการสื่อสารและความเป็นผู้นำ)
  - กรรมการตัดสินการประกวด Change The World Speech Contest
  - Certified Facilitator of Meta Dynamics ( NLP Train The Trainer), The Coaching Institute Australia
  - Diploma of Life Coaching , The Coaching Institute Australia
  - The Graduate Diploma In Human Resource Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

3 คอร์ส