พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ) cover photo
พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

3 คอร์ส

พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)
ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Excel ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ทุกวันนี้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรเกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกบริษัท แต่ผู้ใช้งานกลับมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเอ็กซ์เซลเพียงเล็กน้อย ผิวเผิน เราเชื่อว่าหากเพียงพนักงานออฟฟิศมีความรู้ สามารถในการใช้งานเอ็กเซลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของงานจะสูงขึ้น แม่นยำมากขึ้น และประสิทธิผล (Productivity) ขององค์กร และประเทศชาติก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่นกัน เราจึงมุ่งมั่นในการเผยแพร่ให้ความรู้ในการใช้งาน Microsoft Excel ให้กับพนักงานออฟฟิศทั่วประเทศ การเรียนการสอนเน้นที่การใช้เอ็กเซลเพื่อตอบโจทย์การทำงานรูปแบบต่าง ๆ ที่พบในบริษัททั้งหลาย อาศัยประสบการณ์ตรงที่ได้ใช้งานเอ็กเซลในองค์กรมากว่า 20 ปี เราจึงเป็นมากกว่า "ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel" แต่เราสอนให้ใช้ Excel เพื่อ "ทำงานเป็น" เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานออฟฟิศทุกคน

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์กว่า 20 ปีกับการใช้งาน Excel หลากหลายเวอร์ชั่นในธุรกิจจริง
    - ทุกคอร์สเรียบเรียงออกมาจากหัวใจและประสบการณ์ในการทำงาน
    - ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

3 คอร์ส