พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ) cover photo
พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

7 คอร์ส

พิชาติ ยาพันธ์ (อ.ชาติ)
ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Excel ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ทุกวันนี้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรเกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกบริษัท แต่ผู้ใช้งานกลับมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเอ็กซ์เซลเพียงเล็กน้อย ผิวเผิน เราเชื่อว่าหากเพียงพนักงานออฟฟิศมีความรู้ สามารถในการใช้งานเอ็กเซลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของงานจะสูงขึ้น แม่นยำมากขึ้น และประสิทธิผล (Productivity) ขององค์กร และประเทศชาติก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่นกัน เราจึงมุ่งมั่นในการเผยแพร่ให้ความรู้ในการใช้งาน Microsoft Excel ให้กับพนักงานออฟฟิศทั่วประเทศ การเรียนการสอนเน้นที่การใช้เอ็กเซลเพื่อตอบโจทย์การทำงานรูปแบบต่าง ๆ ที่พบในบริษัททั้งหลาย อาศัยประสบการณ์ตรงที่ได้ใช้งานเอ็กเซลในองค์กรมากว่า 20 ปี เราจึงเป็นมากกว่า "ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel" แต่เราสอนให้ใช้ Excel เพื่อ "ทำงานเป็น" เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานออฟฟิศทุกคน

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ใช้ Excel ทำงานกว่า 20 ปี โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา
  - ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Supply Management, Budgeting and Controller, Function : Replenishment, Inventory Management, Sales & Product Analysis, Retail System and Process Development
  - ที่ปรึกษาและผู้ให้ความรู้ อบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
  - ที่ปรึกษาในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
  - เจ้าของ Facebook Fanpage "Learn Excel With Pichart เรียนExcelกับอาจารย์ชาติ" ผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คน
  - เจ้าของช่อง youtube: https://www.youtube.com/@Excelchannel ที่มีคลิปให้ความรู้ฟรีกว่า 300 คลิป มีผู้ติดตามกว่า 12,000++ คน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

7 คอร์ส