Sister Makeup cover photo
Sister Makeup
Sister Makeup
โรงเรียนสอนแต่งหน้าตัวเอง
Sister Makeup ได้เริ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยครูจอย (นางสาวกนกพร เขมะสิงคิ) ครูโรส (นางสาวรสสุคนธุ์ เขมะสิงคิ) พี่น้องที่หลงไหลการแต่งหน้ามาเป็นเวลายาวนาน โดยเริ่มจากฝึกฝนแต่งหน้าด้วยตัวเอง จากความรักในการแต่งหน้า จนมาสู่อาชีพที่เคยใฝ่ฝันไว้ นั่นก็คือ "Makeup Artist" จากการเริ่มรับจ้างแต่งหน้า รับปริญญา แต่งหน้าเจ้าสาว จนเริ่มมีผู้คนสนใจ อยากเรียนแต่งหน้าด้วย เราจึงตัดสินใจ เปิดสอนแต่งหน้า อย่างเป็นทางการ ที่ Sister Makeup Studio เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจึงได้เดินทางไปเรียนแต่งหน้าเพิ่มเติมที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ลอสแองเจลลิส ฮอลลีวูด โรงเรียน Cinema Makeup School เป็นโรงเรียน Top 5 ของโลก ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ผลิต Makeup Artist ให้กับอุตสาหกรรม หนังของ Hollywood เลยทีเดียว

    ประวัติโดยย่อ
    - เรียนแต่งหน้าตัวเองที่ไหนดี เปลี่ยนผู้หญิง "ธรรมดา" ให้สวยได้ "ไม่ธรรมดา"
    - ก่อตั้งโดยครูจอย และครูโรส สองพี่น้องที่หลงไหลการแต่งหน้ามาเป็นเวลานาน โดยเริ่มจากฝึกฝนแต่งหน้าด้วยตัวเอง จนเป็น Makeup Artist

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส