ณรงค์พร เหล่าศรีสิน cover photo
ณรงค์พร เหล่าศรีสิน

4.1 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

1 คอร์ส

ณรงค์พร เหล่าศรีสิน
บรรณาธิการนิตยสารไอที วิทยากร และกรรมการสถาบัน ICTI

  ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา ในฐานะบรรณาธิการนิตยสาร Eworld ซึ่งเน้นการนำเสนอกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ ที่ได้นำไอทีไปใช้ในองค์กร ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้บริหารกว่า 300 แห่ง เพื่อนำประสบการณ์ และความรู้เหล่านี้มาเผยแพร่สู่ผู้คนมากมาย

  นอกเหนือจากบทบาทของผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านบทความในนิตยสาร ผู้สอนยังเป็นวิทยากรรับเชิญในการถ่ายทอดความรู้ด้านไอทีให้กับบริษัท หน่วยงาน และสถาบันศึกษาต่างๆ และเป็นวิทยากรประจำให้กับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสภาอุตสาหกรรมอีกด้วย

  ในปัจจุบัน ผู้สอนยังร่วมเป็นคณะกรรมการ ของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสนับสนุนการใช้ไอทีในแวดวงอุตสาหกรรมไทยมากขึ้น


  ประวัติโดยย่อ
  - บรรณาธิการ นิตยสาร Eworld
  - วิทยากร ด้านการใช้ไอทีกับธุรกิจ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
  - กรรมการ คณะทำงานของสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4.1 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

1 คอร์ส