พิมธาดา ทิพย์ตระกูล cover photo
พิมธาดา ทิพย์ตระกูล
พิมธาดา ทิพย์ตระกูล
ล่ามและครูสอนภาษาญี่ปุ่น ในบริษัทจัดส่งคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น เจ้าของแฟนเพจ "ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว"
ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว" ผู้ติดตามกว่า 2 หมื่นคน ล่ามและครูสอนภาษาญี่ปุ่น ในบริษัทจัดส่งคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น ติวเตอร์สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย และสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว" ผู้ติดตามกว่า 2 หมื่นคน
    - ล่ามและครูสอนภาษาญี่ปุ่น ในบริษัทจัดส่งคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น
    - ติวเตอร์สอนภาษาญี่ปุ่นให้คนไทย และสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส