DIGITORY การตลาดออนไลน์ cover photo
DIGITORY การตลาดออนไลน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

25 คอร์ส

DIGITORY การตลาดออนไลน์
ทีมงานอบรมการตลาดออนไลน์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย
DIGITORY อบรมการตลาดออนไลน์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Search Engine, Content Marketing, Data Analytics และอื่นๆอีกมากมาย ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มสอนในปี 2559 แต่เราได้มีการบรรยายและทำ Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 9,000 คน จากกว่า 400 คลาส ด้วยความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานระดับประเทศหลากหลายแห่ง ทีมงานของเรา จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการผลักดันให้ทุกการสอนและการให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการโดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริง เราอยากให้ผู้เรียนทุกท่านได้รับประสบการณ์ดี ๆ กลับไปหลังจากการเข้าร่วมฟังบรรยาย

    ประวัติโดยย่อ
    - ทีมงานอบรมการตลาดออนไลน์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Search Engine, Content Marketing, Data Analytics และอื่นๆ อีกมากมาย บรรยายและทำ Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 10,000 คน จากกว่า 500 คลาส

4.8 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

25 คอร์ส