เชิดพงศ์ ดาราษฎร์ cover photo
เชิดพงศ์ ดาราษฎร์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

1 คอร์ส

เชิดพงศ์ ดาราษฎร์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างทีมผู้ก่อตั้งสถาบัน Training Innovation Center
งานด้านวิทยากร พิธีกร นักพูด วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ (Team Building & Walk Rally) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยากรบรรยายในหัวจ้อต่าง ๆ ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายหลากหลายเวที พิธีกรงานโครงการ สัมมนา ทอร์คโชว์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเยาวชน งานประกาศรางวัล งานเลี้ยงสังสรรค์ รายการทีวี มีผลงานด้านการพากษ์เสียงรายการและสื่อสารสนเทศหน่วยงานต่าง ๆ งานด้านการบริหาร อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารงานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และกระบวนการมีส่วนร่วม บริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ แอนด์พับบลิครีเลชั่น จํากัด อดีตที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ (Team Building & Walk Rally) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
    - วิทยากรบรรยายในหัวจ้อต่าง ๆ ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายหลากหลายเวที
    - พิธีกรงานโครงการ สัมมนา ทอร์คโชว์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเยาวชน งานประกาศรางวัล งานเลี้ยงสังสรรค์ รายการทีวี
    - มีผลงานด้านการพากษ์เสียงรายการและสื่อสารสนเทศหน่วยงานต่าง ๆ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

1 คอร์ส