จิรเมธ  แพะทอง cover photo
จิรเมธ  แพะทอง

4.1 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

2 คอร์ส

จิรเมธ แพะทอง
นักสร้างผลงาน ผู้ที่จะทำได้ให้ทุกสำเร็จได้ทุกโปรเจค
จบวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยใจรักในการสอน ปัจจุบันทำงานเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนมัธยมเป็นงานหลัก และรับงานฟรีแลนซ์ด้านการออกแบบโปรแกรม ผมเชื่อว่าเด็กไทยเราสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้ ปัจจุบันอาชีพครูได้ให้โอกาสกับผมได้สอนเยาวชนรุ่นใหม่ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆในระดับวิศวกรรม

    ประวัติโดยย่อ
    - จบวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน และรับงานฟรีแลนซ์
    - เคยผ่านการอบรมโปรแกรม Labview และโปรแกรมต่า่งๆ
    - เคยทำโปรเจคLabview รับงานโปรเจคLabview และโปรแกรมอื่นๆ เป็นงานฟรีแลนซ์

4.1 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

2 คอร์ส