จิรเมธ แพะทอง cover photo
จิรเมธ แพะทอง

4.2 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

2 คอร์ส

จิรเมธ แพะทอง
นักสร้างผลงาน ผู้ที่จะทำได้ให้ทุกสำเร็จได้ทุกโปรเจค

  จบวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยใจรักในการสอน ปัจจุบันทำงานเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนมัธยมเป็นงานหลัก และรับงานฟรีแลนซ์ด้านการออกแบบโปรแกรม ผมเชื่อว่าเด็กไทยเราสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้ ปัจจุบันอาชีพครูได้ให้โอกาสกับผมได้สอนเยาวชนรุ่นใหม่ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆในระดับวิศวกรรม


  ประวัติโดยย่อ
  - จบวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน และรับงานฟรีแลนซ์
  - เคยผ่านการอบรมโปรแกรม Labview และโปรแกรมต่า่งๆ
  - เคยทำโปรเจคLabview รับงานโปรเจคLabview และโปรแกรมอื่นๆ เป็นงานฟรีแลนซ์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

2 คอร์ส