ณัฐวดี วงษ์ทศรัตน์ (ณัฐ) cover photo
ณัฐวดี วงษ์ทศรัตน์ (ณัฐ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

ณัฐวดี วงษ์ทศรัตน์ (ณัฐ)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Product Management ผู้ร่วมก่อตั้ง DOTincube

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท DOTincube
  - Chief Product Officer ที่ NocNoc.com
  - ผู้เชียวชาญด้าน Product Strategy และ Product Management
  - อดีต Senior Product Manager ที่ Agoda
  - อดีต Product Manager ที่ Spotify
  - ปริญญาโท Engineering Mathematics and Computer Science, Chalmers University of Technology
  - ปริญญาตรี Nano Engineering, Chulalongkorn University (Second class honors)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส