นภสร เกียรติวิญญู (อ.เมฆ) cover photo
นภสร เกียรติวิญญู (อ.เมฆ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

8 คอร์ส

นภสร เกียรติวิญญู (อ.เมฆ)
อาจารย์เมฆ สถาปนิก, 3d artist และอาจารย์พิเศษ เจ้าของเพจ Workshop by mek178
อาจารย์เมฆ, สถาปนิกจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มก่อตั้ง facebook fanpage ในฐานะ 3d artist ชื่อ mek178 ในขณะยังศึกษาอยู่ ซึ่งมีการอัพเดตผลงาน architectutal visualisation ลงสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จนเริ่มมีผู้ให้ความสนใจ และติดตามผลงาน mek178 ยังได้ลงประกวด render ซึ่งจัดตาม website ต่างประเทศอยู่ 2 ครั้ง และได้รับรางวัลทั้ง 2 ครั้งที่ลงประกวด เมื่อเร่ิมเป็นที่รู้จักในวงการ ในชื่อ mek178 จึงเริ่มมีผู้คนติดต่อสอบถามอยากเรียนรู้เทคนิคการทำภาพตามสไตล์ของ mek178 และเมื่อเวลาเหมาะสม อาจารย์เมฆจึงได้เปิด facebook fanpage ชื่อ workshop by mek178 เพื่อเปิดอบรมการรีทัชภาพ perspective ตามเทคนิคที่ได้ใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้ง facebook fanpage : mek178
  - ผู้ก่อตั้ง flickr fanpage : mek178
  - เกียรตินิยมอันดับ 2 ระดับปริญญาตรีที่ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ผู้ก่อตั้ง facebook fanpage และเป็นอาจารย์สอนวิชา Photoshop for architect ที่ workshop by mek178
  - สถาปนิกที่ บริษัท Plan Architect
  - วิทยากรพิเศษ ในวิชา Architectural Presentation ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

8 คอร์ส