พานิช อรุณานนท์ชัย cover photo
พานิช อรุณานนท์ชัย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส

พานิช อรุณานนท์ชัย
Econometrics Instructor with SAS, R programming Instructor, Risk Consultant

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากร Econometrics with SAS
  - วิทยากร R Programming
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
  - ปริญญาโท Financial Analysis University of San Francisco
  - ปริญญาโท Economics Indiana University
  - ปริญญาโท Statistics Texas A&M University
  - ปริญญาเอก Texas A&M University

4.4 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส