สถาบันอบรมโจดอย (Jodoi Training Center) cover photo
สถาบันอบรมโจดอย (Jodoi Training Center)
สถาบันอบรมโจดอย (Jodoi Training Center)
ศูนย์อบรมด้าน IT ที่มีมาตรฐานระดับสากล

    ประวัติโดยย่อ
    - ศูนย์อบรมด้าน IT ที่มีมาตรฐานระดับสากล ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมอย่างต่อเนื่อง

4.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส