ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค (อ.มินทร์) cover photo
ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค (อ.มินทร์)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค (อ.มินทร์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค มีประสบการณ์ในการศึกษา วิจัยและพัฒนางานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี อีกทั้งยังมีความชื่นชอบในส่งเสริม และแบ่งปันองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ การฝึกอบรม และแฟนเพจส่วนตัว

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มามากกว่า 10 ปี
    - มีประสบการณ์ด้านการอบรมเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
    - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
    - เจ้าของแฟนเพจ "AI Insights by Thannob"

4.9 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส