ดารัญชน์ ชื่อลือชา cover photo
ดารัญชน์ ชื่อลือชา
ดารัญชน์ ชื่อลือชา
ศิษย์เก่า BBA Muic ผ่านการเทรน IDP IELTS Teacher cert. และ TEFL

    ประวัติโดยย่อ
    - ศิษย์เก่า BBA Muic ผ่านการเทรน IDP IELTS Teacher cert. และ TEFL
    - เจ้าของเพจ Eng for Edu by พี่ ๆ มหิดล MUIC ผู้ติดตามกว่า 25,000 คน
    - มีลูกศิษย์ทั่วประเทศแล้วกว่า 2,000 คน

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส