วุฒิชัย บุญครอง (ครูอ๊อฟ) cover photo
วุฒิชัย บุญครอง (ครูอ๊อฟ)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

1 คอร์ส

วุฒิชัย บุญครอง (ครูอ๊อฟ)
ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตร Leadership Management และ การบริหารคนในองค์กร
CEO บริษัท ก่อการดี ฝึกอบรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตร Leadership Management และ การบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน เป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์การพัฒนาคน และการวัฒนธรรมองค์กรแบบ เป็นรูปธรรม อย่างเห็นผลจริง ผู้แต่งหนังสือ Bestseller หมวดจิตวิทยาพัฒนาตัวเอง 2 เล่ม - รู้อะไร ไม่สู้รู้ตัวเอง - The Secret ความลับในองค์กร

  ประวัติโดยย่อ
  - CEO บริษัท ก่อการดี ฝึกอบรม จำกัด
  - ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตร Leadership Management และ การบริหารคนในองค์กร
  - ประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน
  - ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์การพัฒนาคน และวัฒนธรรมองค์กร
  - ผู้แต่งหนังสือ Bestseller หมวดจิตวิทยาพัฒนาตัวเอง 2 เล่ม "รู้อะไร ไม่สู้รู้ตัวเอง” และ " The Secret ความลับในองค์กร"

4.4 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

1 คอร์ส