สัจจะ เทพหัสดิน ณ อยุธยา cover photo
สัจจะ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

สัจจะ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เทรดทำกำไรระยะสั้น
วิทยากร และ โค้ชให้ความรู้ด้านการลงทุน และเก็งกำไรในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรือ Forex มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 6 ปี มีประสบการณ์สอนลูกศิษย์และนักลงทุน มากกว่า 2000 คน ตลอดระยะเวลา 2-3 ปี และได้รับเชิญให้ไปสอนคอร์สส่วนตัวและกลุ่มบริษัทในหลายๆจังหวัด ปัจจุบันสอนประจำสถาบัน Forex Bangkok

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรและโค้ชให้ความรู้ด้านการลงทุน และเก็งกำไรในตลาด Forex
    - วิทยากรประจำสถาบัน Forex Bangkok
    - มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 6 ปี
    - จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม และผันตัวจากงานประจำมาเป็นเทรดเดอร์อาชีพ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส