สัจจะ เทพหัสดิน ณ อยุธยา cover photo
สัจจะ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สัจจะ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เทรดทำกำไรระยะสั้น

  วิทยากร และ โค้ชให้ความรู้ด้านการลงทุน และเก็งกำไรในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรือ Forex มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 6 ปี มีประสบการณ์สอนลูกศิษย์และนักลงทุน มากกว่า 2000 คน ตลอดระยะเวลา 2-3 ปี และได้รับเชิญให้ไปสอนคอร์สส่วนตัวและกลุ่มบริษัทในหลายๆจังหวัด ปัจจุบันสอนประจำสถาบัน Forex Bangkok


  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรและโค้ชให้ความรู้ด้านการลงทุน และเก็งกำไรในตลาด Forex
  - วิทยากรประจำสถาบัน Forex Bangkok
  - มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 6 ปี
  - จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม และผันตัวจากงานประจำมาเป็นเทรดเดอร์อาชีพ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส