สุระ นวลประดิษฐ์ cover photo
สุระ นวลประดิษฐ์
สุระ นวลประดิษฐ์
ช่างภาพออนไลน์มืออาชีพ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ชื่อดัง stockphotothailand

  อาจารย์สุระ นวลประดิษฐ์
  เป็นผู้เขียนหนังสือ "ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์"
  เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.stockphotothailand.com
  และเป็นแอดมินกลุ่ม shutterstock Thai contributor ซึ่งเป็นชุมชนคนขายภาพออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีสมาชิกมากกว่า 120,000 คน


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เขียนหนังสือ "ตีแตก!! ถ่ายภาพขายออนไลน์"
  - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.stockphotothailand.com
  - แอดมินกลุ่ม shutterstock Thai contributor ชุมชนคนขายภาพออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีสมาชิกมากกว่า 120,000 คน