ธัญญดา วัฒนสุวรรณ์ (Kru P’Eve) cover photo
ธัญญดา วัฒนสุวรรณ์ (Kru P’Eve)
ธัญญดา วัฒนสุวรรณ์ (Kru P’Eve)
ครูพี่อีฟ เจ้าของเพจ Knockout.Economics

  ประวัติโดยย่อ
  - Kru P’Eve (Thanyada Wattanasuwan)
  - Instructor of Economics and Business Studies for homeschool programs at Krutoo Home Education
  - Co-founder Knockout.Economics
  - Master of science with distinction , Finance and investment ,University of bristol
  - Bachelor of Economics, Second class honours Chulalongkorn University
  - Former Economist,  Ministry of finance
  - Former Business Developer & Assistant Project Manager,  Siam Cement Group (SCG)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

8 คอร์ส