ประไพศรี ประเสริฐแก้ว (น้ำตาล) cover photo
ประไพศรี ประเสริฐแก้ว (น้ำตาล)
ประไพศรี ประเสริฐแก้ว (น้ำตาล)
วิทยาสอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้เขียนหนังสือ "พ่อจนสอนให้รวย 4 ปี 4 ร้อยล้าน"
น้ำตาลเกิดมาในครอบครัวเกษตรกร จ.หนองคาย ครอบครัวไม่ได้มีเงินส่งเสียให้ร่ำเรียนสูง แต่ด้วยความที่ยึดคำสอนของพ่อและคิดว่า การมีความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น จึงชอบหาความรู้ ค่อย ๆ เก็บหอมรอมริบจากการทำงาน เพื่อส่งเสียงตัวเองเรียน จนจบปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ม.เชียงใหม่ และ Ph.D. in Business Administration B.O.U USA มีโอกาสจึงได้เริ่มทำธุรกิจที่เชียงใหม่ และก้าวเข้าสู่วงการอสังหาฯ จนสามารถปิดโครงการภายใน 4 ปี 4 ร้อยล้าน บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่เอากำไรเป็นที่ตั้ง ทุกอย่างค่อยๆ เป็นไปตามช่วงเวลา ในช่วงที่ทำงาน ในปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนเทชั่น เอเจนซี่ ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา วางแผนการตลาด ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับงานโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ระหว่างนี้ก็ได้ศึกษาด้านฮวงจุ้ยกับสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และสถาบันอาจารย์มาศ เพื่อนำมาปรับใช้กับอสังหาฯ และในปี 2555-2559 ก็ได้เป็นกรรมการผู้จัดการ บจก.เชียงใหม่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ธุรกิจจัดอบรมสัมมนา เทรนนิ่ง ครบวงจร และกรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะ จิ๊กซอว์ ดีเวลลอปเม้นท์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุกรูปแบบ ในเชียงใหม่เป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากในด้านการเงิน ตลอดระยะ 4 ปีที่ทำโครงการจิ๊กซอว์ คอนโดมิเนียม ตั้งแต่โครงการหนึ่ง โครงการสอง โครงการสาม สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทถึง 400 ล้านบาท และทำงานด้านสังคม ด้วยการเป็นเลขาธิการ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ -เชียงใหม่ ปีบริหาร 2562-2565 อีกทั้งยังได้เคยรับเชิญให้เป็น กรรมการหลักสูตรและที่ปรึกษาโครงการ“การจัการธุรกิจอสังหาริมทรัพย”์ (RealEstate Management) (RE) คณะสภาปัตยกรรม ม.เชียงใหม่ ในปี 2556-2558 และกรรมการหลักสูตร ที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงเป็นผู้สอน หลักสูตร วิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ม.ฟาร์อิสเทริ์น ในปี 2557-2559 จนได้รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015 ภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์” โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.) รางวัล Asean Awards 2015 “ผู้บริหารและนักพัฒนา บุคคลดีเด่น สาขาการลงทุน”จากสภาเครือข่าย อาเซี่ยน-ประเทศไทย รางวัล “ World Top Award”บุคคลดีเด่นแห่งปี “สาขานักธุรกิจผู้สร้างแรงบันดาลใจ” โดย สภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ ปี 2559 รางวัล “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) สาขาผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น ปี 2559 โดยสมัชชานัดจัดรายการข่าว วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) รางวัล “สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง” (The most Inspired Women, Inspiring Others) โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2559 เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว จึงได้แบ่งปันแนวคิดที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และส่งต่อแรงบันดาลใจ โดยการเขียนหนังสือ “พ่อจนสอนให้รวย 4ปี4ร้อยล้าน” เป็นหนังสือขายดี (best seller) จนได้รับเกียรติจากสื่อมวลชน แขนงต่างๆ เพื่อแบ่งปันความรู้และแรงบันดาลใจ ให้กับบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้แบ่งปันความรู้ด้านอสังหาฯ ด้วยการเปิดเพจ “ครบเครื่องเรื่องอสังหาริมทรัพย์” กับผู้ที่สนใจจวบจนทุกวันนี้

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เขียนหนังสือ "พ่อจนสอนให้รวย 4 ปี 4 ร้อยล้าน"
    - วิทยาสอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งขั้น Basic และ ขั้น Advanced

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส