บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ (โค้ชโอ๊ค) cover photo
บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ (โค้ชโอ๊ค)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ (โค้ชโอ๊ค)
เจ้าของเพจการตลาด ADME และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์และการสอน SEO
  - ประสบการณ์การดูแล ร่วมงาน และให้ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์และการทำ SEO กว่า 300 ธุรกิจ
  - เจ้าของเพจ ADME เพจสาระดีๆ ที่มอบความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ติดตาม
  - LINE Certified Coach หรือผู้รับเลือกจาก LINE Thailand ในการทำการฝึกอบรม
  - อาจารย์พิเศษด้านการตลาดออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส