คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น  cover photo
คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น
คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น

    ประวัติโดยย่อ
    - เพราะโลกมันยาก คณิตศาสตร์ก็เลยต้องยากอย่างที่ควรจะเป็น

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส