ทิวัตถ์ ชุติภัทร์ cover photo
ทิวัตถ์ ชุติภัทร์
ทิวัตถ์ ชุติภัทร์
พิธีกร นักเขียน นักแปล ผู้จัดรายการ Podcast
จบปริญญาตรีจาก คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Marketing Director ของบริษัท ซีเอสไอ โซไซตี้ จำกัด เจ้าของคะแนนสอบ IELTS 7.5 พร้อมประสบการณ์การสอน IELTS และ TOEIC กว่า 5 ปี ผู้เขียนบทความทาง Blockdit และ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ พิธีกร ผู้จัดรายการ LIve ทาง Facebook เพจ CSI Society ผู้จัดรายการ Podcast "ฟังกูก่อน"

  ประวัติโดยย่อ
  - จบปริญญาตรีจาก คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Marketing Director ของบริษัท ซีเอสไอ โซไซตี้ จำกัด
  - เจ้าของคะแนนสอบ IELTS 7.5 พร้อมประสบการณ์การสอน IELTS และ TOEIC กว่า 5 ปี
  - ผู้เขียนบทความทาง Blockdit และ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  - พิธีกร ผู้จัดรายการ LIve ทาง Facebook เพจ CSI Society
  - ผู้จัดรายการ Podcast "ฟังกูก่อน"

3.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส