อดิศัย แก้ววิมล cover photo
อดิศัย แก้ววิมล

4.4 คะแนนเฉลี่ย

62 รีวิว

3 คอร์ส

อดิศัย แก้ววิมล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Dashboard ด้วย MS Excel


  ประวัติโดยย่อ
  - จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทด้านการตลาด
  - ------มีประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด และ Business Development กับ International Companies หลายบริษัท เป็นเวลามากกว่า 10 ปี
  - ------มีประสบการณ์ Training ให้กับพนังงานขายในองค์กร โดยสอนเรื่องการประยุกต์ใช้ Program Excel สร้าง Dashboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  - ------ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง ผู้บริหารทีมงานขายและที่ปรึกษาด้าน Sales Business Analyst กับบริษัทเอกชน
  - ---เจ้าของแฟนเพจ Excel Dashboard Intelligence

4.4 คะแนนเฉลี่ย

62 รีวิว

3 คอร์ส