รศ. ดร.มนวิกา ผดุงสิทธ์ cover photo
รศ. ดร.มนวิกา ผดุงสิทธ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

124 รีวิว

1 คอร์ส

รศ. ดร.มนวิกา ผดุงสิทธ์
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี พร้อมประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี
  - อดีตผู้สอนด้านการบัญชี ที่ University of Maryland, College Park ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - อดีตผู้บริหารทรัพย์สิน ที่ Thai Association of ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาเอกสาขาการบัญชี University of Maryland, College Park ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ University of Kentucky, Lexington ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

124 รีวิว

1 คอร์ส