จิระศักดิ์ นักทำนา (ครูออฟ) cover photo
จิระศักดิ์ นักทำนา (ครูออฟ)
จิระศักดิ์ นักทำนา (ครูออฟ)
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีมิวสิคเฮาส์รามคำแหง ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
ประวัติการสอนกว่า 10 เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีมิวสิคเฮาส์รามคำแหง ภายใต้การจดทะเบียนรูปแบบบริษัท (บริษัทเดอะเบสท์ออฟมิวสิคแลนด์ จำกัด) เป็นผู้เขียนหลักสูตรวิชาดนตรีสากลในระดับ ประถม และอนุบาล สอนในคาบเรียนตามโรงเรียนเอกชน จบการศึกษาระดับปริญาตรี มหาลัยราชภัฏพระนคร สาขาดนตรีตะวันตก ประวัติการทำงาน เป็นอาจารย์พิเศษวิชาดนตรีสากล 1.รร.โสมาภานุสสรณ์รามคำแหง 2.รร.โสมาภานุสสรณ์พัฒนา 3.รร.ปรัชชาธร 4.รร.อนุบาลพุทชาด 5.รร.อนุบาลจันทร์เจ้า 6.รร.พร้อมมิตร 7.รร.ศึกษากิจศึกษา 8.รร.หทัยนิลมล 9.รร.ศิริเพ็ญ 10.รร.อนุบาลเพื่องฟ้า 11.ศุนย์เยาวชนเขตสะพานสูง

    ประวัติโดยย่อ
    - ประวัติการสอนกว่า 10 ปี เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีมิวสิคเฮาส์รามคำแหง ภายใต้การจดทะเบียนรูปแบบบริษัท (บริษัทเดอะเบสท์ออฟมิวสิคแลนด์ จำกัด)
    - ผู้เขียนหลักสูตรวิชาดนตรีสากลในระดับ ประถม และอนุบาล สอนในคาบเรียนตามโรงเรียนเอกชน
    - จบการศึกษาระดับปริญาตรี มหาลัยราชภัฏพระนคร สาขาดนตรีตะวันตก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 คอร์ส