พรรษ วติวุฒิพงศ์ cover photo
พรรษ วติวุฒิพงศ์
พรรษ วติวุฒิพงศ์
นักคณิตศาสตร์ นักสื่อสารคณิตศาสตร์ และเจ้าของเพจ "คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น"
จากนักคณิตศาสตร์ธรรมดา ๆ ที่บังเอิญจับพลัดจับผลูได้ไปทำวิจัยที่ต้องประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในศาสตร์อื่น รวมเข้ากับการเป็นคนขี้โม้ ชอบเล่านั่นเล่านี่ให้คนอื่นฟัง จึงออกมาเป็นเพจเฟสบุ๊คแนวทดลองอย่าง 'คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น' ที่ตั้งใจจะเอาเล่าเรื่องคณิตศาสตร์ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และไม่ดูอันตรายมากนัก ปัจจุบันนอกจากทำเพจ ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย สอน ฝึกอบรม และเขียนบทความในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในศาสตร์อื่น ๆ ไปจนถึงการสอน และการทำโครงงานคณิตศาสตร์อีกด้วย

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ "คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น"
    - ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดาวรุ่ง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - วิทยากรบรรยายเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และการสอนคณิตศาสตร์
    - นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส