รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด cover photo
รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

4.7 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

1 คอร์ส

รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
ประธานกรรมการ ARSA Productions.

  ประวัติโดยย่อ
  - ประธานกรรมการ ARSA Productions.
  - นักพัฒนาเกมทางด้าน DeepTech
  - ผู้พัฒนา Arsa Framework และแพลทฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน
  - Ph.D. (IT). King Mongkut University of Thechnology North Bangkok
  - M.Sc. (Management IT) Walailak University
  - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎธนบุรี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

1 คอร์ส