กันยพัชร์ ไชยเลิศวิชยา cover photo
กันยพัชร์ ไชยเลิศวิชยา

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

กันยพัชร์ ไชยเลิศวิชยา
ครูสอนสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บกระเป๋าผ้า และงานผ้าสร้างสรรค
ครูผู้สอนสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บกระเป๋าผ้า ผ่านการฝึกอบรมการออกแบบและสร้างแพทเทิร์น จากทั้งอาจารย์ขาวไทยและอิตาลีมามากมาย เคยเปิดคลาสสอนออกแบบ สร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บกระเป๋าผ้าที่ Lagom Art เป็นเวลากว่า 6 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้าของ Pluchea Studio สตูดิโอสร้างสรรค์งานวีดีโอเพื่อสอนเย็บกระเป๋าผ้า และงานผ้า Handmade อื่นๆ

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูสอนสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บกระเป๋าผ้าและงานผ้าสร้างสรรค์ เจ้าของ Pluchea Studio
    - เจ้าของ Youtube Channel "Pluchea Studio"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส