สุขุม บุตรคำ cover photo
สุขุม บุตรคำ
สุขุม บุตรคำ
เจ้าของ Robot Trading ชื่อว่า AI Generate Trading System ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ About Trader
“สุขุม บุตรคำ” หรือ แม็ก ผู้พัฒนา Robot Trading ในตลาด Forex ที่มีชื่อว่า AI Generate Trading System ได้รับความนิยม ได้รับการยอมรับในตลาดสากล และพัฒนา Robot Trading นี้จนสามารถเปิดเป็นผู้บริหารกองทุนเทรดในตลาด Forex กับธนาคารใน สวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้เป็น เจ้าของเพจ About Trader ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทรดเดอร์ โดยเฉพาะเรื่อง Mindset แนวคิด วิธีคิด ด้วยความความเชื่อว่า เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องมี Mindset วิธีคิดที่ดี ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินที่ดี จากโปรแกรมเมอร์ที่สนใจลงทุนและพัฒนา Robot Trading เพื่อเทรดในตลาด Forex จนวันนี้ด้วยประสบการณ์มากกว่า 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2013) ในตลาด Forex ได้เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของกราฟ จนสามารถอธิบายกราฟและเล่าเรื่องราว พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดได้ เริ่มนำความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดลงในเพจ About Trader และ ใน Youtube Channel ชื่อว่า About Trader

  ประวัติโดยย่อ
  - เทรดเดอร์ สายเทคนิคอล
  - เจ้าของ Robot Trading ชื่อว่า AI Generate Trading System พัฒนาโดยใช้ความรู้ Machine Learning
  - เจ้าของเพจ About Trader
  - ผู้ก่อตั้ง บริษัท เก็ท บิซ (ไทยแลนด์) จำกัด ชุมชนการเรียนรู้ สำหรับผู้ประกอบการ
  - ผู้ลงทุน Genius School Thailand โรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบใหม่ เน้นการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างของเด็กแต่ละคน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส