พรศักดิ์ เลอศักดิ์ธนากร cover photo
พรศักดิ์ เลอศักดิ์ธนากร

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

พรศักดิ์ เลอศักดิ์ธนากร
Managing Director Kiyobiz Companion Co.,Ltd.
1. Japanese Interpreter experience in many field such as Production ,Sales&Marketing ,Purchasing ,International Trading ,Logistics ,HR etc. 2. Japanese Interpreter : Technology Promotion Association (Thailand - Japan) 3. Working experience in Japanese company for various fields such as Manufacturing ,Trading ,HR outsourcing field etc. 4. Working in Japan 1.5 year in R&D Department of Manufacturing factory. 5. Set up new business scheme, including new sub-tier, audit evaluation by customers, Forecast & Follow up for sales amount, Support interpretation/translation, Co-operate with Japan HQ to set marketing strategy, Technical Support 6. Sales & Marketing Manager, Mitsubishi Chemical (Thailand) Co.,Ltd. : Develop new market by introducting Mitsubishi Chemical Corporation Group products into Thai market (Products : HDD, Automotive, Chemicals) 7. วิทยากรสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในเรื่อง การทำงานข้ามวัฒนธรรม (Cross-culture), HoRenSo เพื่อการสื่อสาร, การคิดเชิงตรรกะ, ทักษะ Presentation สไตล์ญี่ปุ่น ฯลฯ 8. ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ : เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เวลาที่มีวิทยากรชาวญี่ปุ่นมาบรรยาย, เป็นล่ามอิสระ 9. จัดตั้งบริษัทเพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาเพื่อซัพพอร์ท SMEs ญี่ปุ่นและไทย 10. ประสบการณ์วงกว้างในการทำโปรเจ็คงานร่วมกับหลากหลายฝ่ายในองค์กร เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณภาพ, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายขายและการตลาดฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายโลจิสติกส์, ฝ่ายบุคคลและธุรการ, ฝ่ายIT, ฝ่ายบัญชี เป็นต้น 11. ประสบการณ์การทำงานในประเทศญี่ปุ่น 1ปี ครึ่ง ในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในโรงงาน 12. ประสบการณ์งานขายและการตลาดมากกว่า 10 ปี ในกลุ่มสินค้า (ผลิตภัณฑ์ Skin care และวัตถุดิบ, น้ำหอมในอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, เคมีภัณฑ์, ชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ) และกลุ่มบริการ(Manpower outsourcing, งานคอนซัลท์, งานแอพพลิเคชัน IT ฯลฯ) 13. ประสบการณ์งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 7 ปี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชและเครื่องสำอาง,ผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็ก

  ประวัติโดยย่อ
  - การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ: เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นและวิทยากรเครือข่าย ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  - จัดตั้งบริษัทเพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาเพื่อซัพพอร์ท SMEs ญี่ปุ่นและไทย
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director Kiyobiz Companion Co.,Ltd.
  - ประสบการณ์งานขายและการตลาดมากกว่า 10 ปี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส