ลีฬภัทร กสานติกุล (คุณฮอลล์) cover photo
ลีฬภัทร กสานติกุล (คุณฮอลล์)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

ลีฬภัทร กสานติกุล (คุณฮอลล์)
บรรณาธิการ my home ผู้หลงใหลงานปักผ้ามาตั้งแต่เด็ก คลุกคลีงานคราฟท์ จนสามารถหยิบจับวัสดุต่างๆ มาผสมผสานกับงานปักให้เกิดเป็นชิ้นงานใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่รักงานคราฟท์

    ประวัติโดยย่อ
    - บรรณาธิการ my home ผู้หลงใหลงานปักผ้ามาตั้งแต่เด็ก คลุกคลีงานคราฟท์ จนสามารถหยิบจับวัสดุต่างๆ มาผสมผสานกับงานปักให้เกิดเป็นชิ้นงานใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่รักงานคราฟท์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส