ศิระ เอกบุตร cover photo
ศิระ เอกบุตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

783 รีวิว

4 คอร์ส

ศิระ เอกบุตร
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ inwexcel.com; ผู้เขียนหนังสือ Excel Level Up!

  inwExcel สอน วิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel (เอ็กเซล) ตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึง การใช้ขั้นสูง - เพื่อ work life balance ที่ดี ทำงานน้อยลง ได้งานมากขึ้น


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแฟนเพจ inwexcel.com เจ้าของบทความบนโลกออนไลน์ที่มีคนกด Like นับแสน
  - ผู้เขียนหนังสือ Excel Level Up!
  - ผู้ถือประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist : Expert Certificate สำหรับ Excel 2007
  - ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

783 รีวิว

4 คอร์ส