ศิระ เอกบุตร cover photo
ศิระ เอกบุตร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,969 รีวิว

11 คอร์ส

ศิระ เอกบุตร
ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง MS Excel ผู้ก่อตั้ง ThepExcel.com ผู้เขียนหนังสือขายดี Excel Level Up!

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแฟนเพจ "เทพเอ็กเซล Thep Excel" เจ้าของบทความบนโลกออนไลน์ที่มีคนกด Like นับแสน
  - วิทยากรสอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อ Work Life Balance ที่ดี ทำงานน้อยลง ได้งานมากขึ้น
  - ผู้เขียนหนังสือขายดี Excel Level Up!, จอมเวทเทพเอ็กเซล, Excel Power Up!
  - ผู้ถือประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist : Expert Certificate
  - ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,969 รีวิว

11 คอร์ส