ณัชพัณณ์ (มิเชล) สินวิริยานนท์ cover photo
ณัชพัณณ์ (มิเชล) สินวิริยานนท์
ณัชพัณณ์ (มิเชล) สินวิริยานนท์
ประธานกลุ่ม Coaching Club Thailand และเจ้าของผลงานหนังสือ "คู่มืออายุยืน...ด้วยศาสตร์ย้อนวัน (Longevity handbook)"
การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์การทำงาน: - ผู้บริหารแผนกเครื่องสำอางและแฟชั่น เครือเซ็นทรัล มาเก็ตติ้งกรุ๊ป - ผู้บริหารสปา เครือไมเนอร์ กรุ๊ป - ผู้บริหารการตลาด น้ำผลไม้มาลี - รองผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทย - ธุรกิจสเต็มเซลล์ ฉีด กิน ทารักษาโรค

  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่ม Coaching Club Thailand
  - ที่ปรึกษาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
  - ที่ปรึกษาธุรกิจ SME ทางด้านสุขภาพ ความงาม และสปา
  - หุ้นส่วนธุรกิจน้ำแร่อัลคาไลน์ (บริษัท ชิวาควา จำกัด)
  - เจ้าของผลงานหนังสือ "คู่มืออายุยืน...ด้วยศาสตร์ย้อนวัน (Longevity handbook)"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส