ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์ cover photo
ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส

ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills ผู้มี Passion อย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและความสุขในชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Executive Director บริษัท Delighten Group Co., Ltd. และยังเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills ที่มี Passion อย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและความสุขในชีวิตไปพร้อม ๆ กัน ได้รับ Certified Coach (ACC) ที่มั่นใจได้ว่าจะนำพาผู้เรียนสำรวจเพื่อเข้าถึงศักยภาพของตนเอง ด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ (Training) การอำนวยการเรียนรู้ (Facilitating) การสืบค้นเชิงบวก (Appreciative Inquiry) และการโค้ช (Coaching)

    ประวัติโดยย่อ
    - Executive Director บริษัท Delighten Group Co., Ltd.
    - วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ การสื่อสารเชิงบวก และทักษะ Soft Skills
    - วิทยากรผู้มี Passion อย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและความสุขในชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
    - Certified Coach (ACC) ที่นำพาผู้เรียนสำรวจเพื่อเข้าถึงศักยภาพของตนเอง ด้วยการผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ (Training) การอำนวยการเรียนรู้ (Facilitating) การสืบค้นเชิงบวก (Appreciative Inquiry) และการโค้ช (Coaching)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

2 คอร์ส