ฐากร วรภฤศโศภน cover photo
ฐากร วรภฤศโศภน

4.5 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส

ฐากร วรภฤศโศภน
วิทยากรด้านการลงทุน การเงิน และนักวางแผนการเงิน
จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือและ producer audio books ของ 2Morrow Group เริ่มเป็นวิทยากรด้านการลงทุน การเงิน ในปี 2557 อยากให้ความรู้ด้านการลงทุน เพราะเคยขาดทุนหนักมาก่อน และเคยถูกหลอกในการลงทุน มองเห็นว่า ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะทุกคนต้องใช้เงิน หากมีความรู้ที่ถูกต้อง จะช่วยให้เราไม่มีหนี้เสีย ลงทุนเป็น มีเงินใช้หลังเกษียณ หรือสร้างความมั่งคั่งไปได้ตลอดชีวิต คุณฐากรเรียนรู้การลงทุนจากประสบการณ์จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้มีโอกาสเรียนกับคุณ Mary Buffett อดีตสะใภ้ของคุณ Warren Buffett จนภายหลังได้ร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์กัน ช่วยดูแล Buffett Online School ในประเทศไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - นักลงทุนธรรมดาๆ ที่มีเวลาเลือกทำในสิ่งที่รักได้
    - จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
    - เจ้าของหนังสือ Best Seller รวยเปลี่ยนหลัก ถ้ารู้จักลงทุน
    - สอนการลงทุนหุ้นและ Option ในตลาดอเมริกา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส