ผศ. ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ cover photo
ผศ. ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ

4.2 คะแนนเฉลี่ย

80 รีวิว

1 คอร์ส

ผศ. ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ
ผู้อำนวยการหลักสูตร CIO วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้อำนวยการหลักสูตร CIO วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เชี่ยวชาญและสนใจด้าน Design Thinking, Behavioral Economics, Social Engineering, Strategic Fuzzy-Front-End Innovation Planning, Digital Governance, Transformation & Leadership, Philosophy of Social-Economic Technology Design
  - รางวัล The Large Project Award Recognition by Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC)
  - Ph.D. Info Sciences & Technology, The Pennsylvania State University
  - M.S. Information Sciences & Technology, Pennsylvania State University
  - B.S. Mathematics and Computer Science, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

80 รีวิว

1 คอร์ส