สุขสิรี เจษฎาพรชัย cover photo
สุขสิรี เจษฎาพรชัย
สุขสิรี เจษฎาพรชัย
นักบัญชี นักเขียน วิทยากร ประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 30 ปี
ผู้เรียบเรียงหนังสือคู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ คู่มือเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี (Basic-Advance) คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบุคคลอย่างมืออาชีพ คู่มือการบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก คู่มือบัญชีเล่มอื่นๆ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน องค์กร และบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ 30 ปีเป็นหลักประกัน เคยเป็นวิทยากรให้ธนาคารกสิกรไทย หน่วยงานราชการ SME เป็นวิทยากรรับเชิญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น ปัจจุบันเปิดสอนเอง ACCOUNTING & TAX TRAINING)

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เขียนหนังสือชุด คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ
    - ผู้เขียนหนังสือชุด คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บัญชีอย่างมืออาชีพ
    - วิทยากรด้านบัญชีให้กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 30 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส