สุหฤท วินิจฉัยกุล cover photo
สุหฤท วินิจฉัยกุล

4.6 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส

สุหฤท วินิจฉัยกุล
Motion Graphic Designer ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี Bachelor of Graphic design (honours) และ ปริญญาโท Master of Design in Multimedia Design จาก Swinburne University, Melbourne, Australia ประสบการณ์การงานในสายงาน motion graphic มากกว่า 20 ปี เริ่มต้นจากการเป็น Graphic / Motion Graphic Designer ที่บริษัท Imagimax Animation and Design Studio อยู่หลายปี เริ่มออกมารับงานฟรีแลนซ์ ควบคุมการผลิตในสายงานโฆษณาและ 2D animation ในหลายตำแหน่ง เช่น Creative, Art Director, Producer เคยได้มีโอาสร่วมงานกับลูกค้าในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาออกแบบการเคลื่อนไหว After Effects เทอม 1 2 และ Summer เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาธีสีสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย เทคโนโลยี และกำลังศึกษาและผลิตผลงานเพิ่มเติมใน NFT และบนโลก online

  ประวัติโดยย่อ
  - ประสบการณ์ทำงานสายงาน Motion graphic กว่า 20 ปี
  - ฟรีแลนซ์ Creative, Art Director, Producer, Shutterstock Contributor, Course online, 
  - เคยเป็นอาจารย์พิเศษวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว Motion graphic (After Effects)
  - เคยเป็นที่ปรึกษานศ.ทำธีสีสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - กำลังศึกษาและสร้างงานเพิ่มเติม NFT และบนโลก online
  - ปัจจุบันเป็นอาจาร์ประจำที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย MT

4.6 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

2 คอร์ส