สกุลภัทร สุคนธมัต cover photo
สกุลภัทร สุคนธมัต
สกุลภัทร สุคนธมัต
ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 12 ปี และทำตลาดในต่างประเทศหลายประเทศ
ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประสบการด้านอสังหามากว่า 12 ปี ประวัติการทำงาน 2008 – 2012: Fragrant Group Position Sale Consultant 2012 – 2013 V Property Position Senior Sale Consultant - ดูแลการขายโครงการ H Sukhumvit 43 สำเร็จ 95% ยอดขายเฉลี่ยส่วนตัว 550 ล้าน (Top Sale) - ทำการตลาดและออกตลาดต่างประเทศ Singapore, Hongkong 2013 – 2015 Fragrant Group Assistance Sale Manager - ดูแลการขายทุกโครงการและเป็นทีมแรกๆ ที่ทำการตลาดในต่างประเทศ Singapore, Taiwan, Lao, Myanmar ความสำเร็จที่ผ่านมาส่วนตัวและทีม - ขายโครงการ Prime 11 ตั้งแต่เริ่มสร้างไปจนถึงโอน และโอนกรรมสิทธิ์ ครบ 211 ห้อง เฉลี่ย 200 ล้าน - และเป็นทีมแรกในการเริ่มทำ Resale & Rent out โครงการ Prime 11 ทั้งหมด 6 เดือน - ขายโครงการ Circle 2 สำเร็จ 70% เฉลี่ย 250 ล้าน - ขายโครงการ Circle 31 สำเร็จ 80% เฉลี่ย 300 ล้าน - ขายโครงการ Circle Rein (Sukhumvit 12) Low rise สำเร็จ 80% เฉลี่ย 150 ล้าน - ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดโครงการ Prima Srinakarin หลังจากที่เปิดไปแล้วสามารถเพิ่มยอดขายและเพิ่มยอดโครงการได้ 20% ภายใน 3 เดือน 2015 – 2017 EMC Public Company Limited Position Assistance Sale Manager - ดูแลการขายโครงการ Urbitia Thonglor (Low rise) สำเร็จทั้งทีม 80% ยอดขายเฉลี่ยส่วนตัว 300 ล้าน (Top Sale) - ดูแลเรื่องการขาย พื้นที่อาคารพานิช ที่เป็น Leasehold 30 ปี โครงการ Landmark มหาชัย - ดูแลเรื่องการขาย พื้นที่เช่าใน Community Mall โครงการ Landmark มหาชัย - ดูแลเรื่องการ ขาย พื้นที่เช่าร้านค้าและพื้นที่เช่าโรงแรมโครงการ Station One เยาวราช 2017 – 2020 ปัจจุบัน Position Assistance Sale Manager - ดูแลเปิดตลาด Oversea จีน Main Land, Hongkong, Taiwan

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 12 ปี
    - ทำการตลาดและออกตลาดต่างประเทศ อาทิ Singapore, Hongkong, Taiwan, Lao, Myanmar

5.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส