ภคินี เทียนเหลือ (พี่น้อย) cover photo
ภคินี เทียนเหลือ (พี่น้อย)
ภคินี เทียนเหลือ (พี่น้อย)
ผู้เชียวชาญด้านการส่งออก (Senior Export Executive) ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

  ภคินี เทียนเหลือ (พี่น้อย)
  ปัจจุบันทำงานเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก (Senior Export Executive) มีประสบการณ์ด้านการส่งออกมามากกว่า 20 ปี
  เป็นผู้ก่อตั้งเพจ "ส่งออกทำยังไง ?" ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชียวชาญด้านการส่งออก (Senior Export Executive)
  - ประสบการณ์ด้านการส่งออกมากกว่า 20 ปี
  - เจ้าของเพจ "ส่งออกทำยังไง?"

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส