ณัฐพงศ์ ขนอม (กอล์ฟ) cover photo
ณัฐพงศ์ ขนอม (กอล์ฟ)
ณัฐพงศ์ ขนอม (กอล์ฟ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Brand Identity ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ทำงานบริษัทเอเจนซี่ด้านแบรนด์ดิ้งและทำงาน Creative ตั้งแต่คิด Brand Concept ไปจนถึงออกแบบ Brand Identity ประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบ Brand Identity มากกว่า 10 ปี และทำงาน Freelance ออกแบบ Brand Identity ให้กับบริษัทมหาชน บริษัทขนาดกลางไปจนถึง SME ขนาดเล็กที่เริ่มสร้างธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็น Guest Speaker การออกแบบ Brand Identity ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 2019-2020

    ประวัติโดยย่อ
    - Brand Designer และ Brand Consultant ให้กับบริษัทต่าง ๆ มากมาย
    - Marketing Manager at C-HOT Entertainment
    - Guest Speaker การออกแบบ Brand Identity ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส