นัชชรี ภูริปรีชา (แป้งจี่) cover photo
นัชชรี ภูริปรีชา (แป้งจี่)
นัชชรี ภูริปรีชา (แป้งจี่)
CEO & Co-Founder บริษัท Shinyu Real Estate ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนและการอยู่อาศัยทั้งตลาดในไทยและต่างประเทศ
ป.ตรี คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ป.โท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 54ของโลก ในปี 2019 ทางด้าน Real Estate Management จาก EDUNIVERSAL (http://www.eduniversal-ranking.com/) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดอันดับหลักสูตรปริญญาโท (MSc, MA, MBA'S) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก LEPP (Langara English Proficiency Program) Certificate, Langara College, Vancouver, BC ร่วมอบรม หลักสูตรอบรบด้านอสังหาริมทรัพย์ RECU Senior รุ่น 52 (จุฬา) หลักสูตรอบรบด้านอสังหาริมทรัพย์ RECU Cashflow รุ่น 5 (จุฬา) ผู้นำหลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ The Next Real รุ่น 1(มหาวิทยาลัยชินวัตร) โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการ S100 รุ่น 1 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ DEF รุ่น 3 (ศรีปทุม) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ABC รุ่น 10 (ศรีปทุม) Certified International Property Specialist Designation (CIPS) 2017 จาก The National Association of REALTORS (NAR) หลักสูตร นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ รุ่น 8 จากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประวัติการทำงาน 2010-2012 : Grand Home Mart, Bangkok, Thailand Company’s Industry: Construction and household materials Latest Position: Project Sales Representative Responsibilities: Specifying and selling products on projects 2014-ปัจจุบัน: Shinyu Real Estate Position: CEO and Co-Founder

  ประวัติโดยย่อ
  - CEO & Co-Founder บริษัท Shinyu Real Estate
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการอยู่อาศัยทั้งตลาดในไทยและต่างประเทศ
  - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
  - ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - LEPP (Langara English Proficiency Program) Certificate, Langara College, Vancouver, BC

5.0 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส