M.I.B. Marketing In Black cover photo
M.I.B. Marketing In Black
M.I.B. Marketing In Black
M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว

    เพจนี้เป็นเพจสำหรับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต อยากประสบความสำเร็จ อยากเป็นเจ้าของกิจการ เพจนี้จะเป็นการแชร์ไอเดียในการบริหารธุรกิจ ทำการตลาด เน้นไปที่การตลาดออนไลน์หรือDigital Marketing และจิตวิทยาความสำเร็จต่างๆ โดยครูชัย ประธานกรรมการสถาบันสอนภาษา Mind English


    ประวัติโดยย่อ
    - M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว