M.I.B. Marketing In Black cover photo
M.I.B. Marketing In Black

4.7 คะแนนเฉลี่ย

484 รีวิว

6 คอร์ส

M.I.B. Marketing In Black
M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว
เพจนี้เป็นเพจสำหรับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต อยากประสบความสำเร็จ อยากเป็นเจ้าของกิจการ เพจนี้จะเป็นการแชร์ไอเดียในการบริหารธุรกิจ ทำการตลาด เน้นไปที่การตลาดออนไลน์หรือDigital Marketing และจิตวิทยาความสำเร็จต่างๆ โดยครูชัย ประธานกรรมการสถาบันสอนภาษา Mind English

    ประวัติโดยย่อ
    - M.I.B Marketing In Black การตลาดง่ายๆเพียงปลายนิ้ว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

484 รีวิว

6 คอร์ส