นพ.เมธา อาจหาญ cover photo
นพ.เมธา อาจหาญ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

นพ.เมธา อาจหาญ
Trader มืออาชีพ เจ้าของแฟนเพจ "แกะกราฟหุ้นTFEXทองคำ"

    ประวัติโดยย่อ
    - Trader มืออาชีพ
    - เจ้าของแฟนเพจ "แกะกราฟหุ้นTFEXทองคำ"
    - ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอยแก่น

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส