ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ (อ.เอก) cover photo
ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ (อ.เอก)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

2 คอร์ส

ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ (อ.เอก)
นักจิตวิวัฒน์และสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์

  ประวัติโดยย่อ
  - NLP, EFT, C.PLRT, C.Ht, C.QEM
  - นักสั่งจิตบำบัดดีเด่น รางวัลกินรีทอง คนแรกของประเทศไทย
  - ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รางวัลเณศไอยรา
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการสั่งจิตใต้สำนึก สอนฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี
  - ประสบการณ์สั่งจิตบำบัดพัฒนาศักยภาพชีวิตมากกว่า 1,500 ราย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

2 คอร์ส