ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ (อ.เอก) cover photo
ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ (อ.เอก)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ (อ.เอก)
นักจิตวิวัฒน์และสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์

  อาจารย์ ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์ (อ.เอก)
  NLP, EFT, C.PLRT, C.Ht, C.QEM
  -นักจิตวิวัฒน์และสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์
  -นักสั่งจิตบำบัดดีเด่น
  รางวัลกินรีทอง พ.ศ.2559
  คนแรกของประเทศไทย
  -ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
  รางวัลเณศไอยรา พ.ศ.2561
  งาน PRESS AWARDS
  -ผู้เชี่ยวชาญด้านการสั่งจิตใต้สำนึก
  ผ่านการเรียนรู้ สอนฝึกอบรมมากกว่า10ปี
  สั่งจิตบำบัดพัฒนาศักยภาพชีวิตมากกว่า1500ราย


  ประวัติโดยย่อ
  - นักสั่งจิตบำบัดดีเด่น รางวัลกินรีทอง คนแรกของประเทศไทย
  - ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รางวัลเณศไอยรา
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการสั่งจิตใต้สำนึก สอนฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี
  - ประสบการณ์สั่งจิตบำบัดพัฒนาศักยภาพชีวิตมากกว่า 1,500 ราย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส